Kolofon

Ejeren af disse internetsider er
BAUHAUS E-Business GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 21
D-68167 Mannheim

Moms-ID-nr.: DE 156673152
Byretten i Mannheim: HRA 3983

Telefon: +49 800 3905 000
E-Mail: service@bauhaus.info

Komplementar

Werkhaus GmbH
Hovedkontor: Mannheim
Byretten i Mannheim HRB 6426
Adm. direktør: Bernd Baus, Lutz Fiedler

Ansvarserklæring

På trods af grundig kontrol af indholdet påtager vi os intet ansvar for indhold af eksterne links. For indholdet af de linkede sider er udelukkende indehaveren af den linkede side ansvarlig.

Databeskyttelseserklæring

BAUHAUS ønsker, at brug af vores internetsider er sikker og tilfredsstillende. BAUHAUS søger til enhver tid at handle i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger. Efterfølgende retningslinje om beskyttelse af personlige oplysninger giver information om, hvor vi spørger om personlige data og hvordan du kan kontrollere denne proces.
Denne retningslinje gælder for internetsiderne under URL www.bauhaus-ag.de. og www.bauhaus.info. Eftersom vi løbende udvider tilbuddet, kan der i enkelte tilfælde opstå ændringer. Vi anbefaler derfor at læse denne retningslinje med jævne mellemrum.

Datenschutzrichtlinie

Sie können im Regelfall unsere Internetseite aufrufen, ohne irgendwelche Angaben über Ihre Person zu machen. Werden im Einzelfall Ihr Name, Ihre Anschrift oder sonstige persönliche Daten benötigt, so werden Sie zuvor darauf hingewiesen. Wenn Sie sich entschließen, uns oder unseren Geschäftspartnern persönliche Daten über das Internet zu überlassen, damit z.B. Korrespondenz abgewickelt oder eine Bestellung ausgeführt werden kann. Wir werden Ihre persönlichen Daten mit der größten Sorgfalt und unter Einhaltung der entsprechenden Gesetze erhoben, gespeichert und behandelt werden.

Brugsoplysninger

Via kald af vores internetsider modtager vi brugsdata. Vi analyserer disse data, for at få informationer om trends og for at kunne opstille statistikker, overholder dog ved alle foranstaltninger de høje sikkerhedsstandarder indeholdt i “Teledienstedatenschutzgesetz” (TDDSG, tysk lov om databeskyttelse for teletjenester) og “Datenschutzverordnung für Telekommunikationsunternehmen” (TDSV, tysk regulativ for databeskyttelse for telekommunikationsvirksomheder). På denne måde udelukkes, at brugsdata eller brugsprofiler bringes i forbindelse med personlige oplysninger og at der opstår en “gennemsigtig bruger”.

Fritagelse for ansvar (disclaimer)

For rigtigheden af alle indhold overtager vi ingen garanti. Bidragene stammer fra kilder, som vi anser for værende troværdige. Vi overtager derfor hverken ansvar eller garanti for aktualitet, rigtighed og fuldstændighed af de tilgængelige informationer.
Kommerciel udnyttelse og/eller videredistribution af disse internetsiders indhold kræver skriftlig tilladelse.
Oplysningerne på vores internetsider er blevet udarbejdet med omhu og på grundlag af videnskabens og teknikkens til enhver tid kendte stade. Viden og erfaring er dog underkastet konstant udvikling. Vær derfor opmærksom på, altid at se efter internetsidens nyeste stand inden du udfører arbejdet. Vi beder om forståelse for, at vi er nødt til at begrænse vores ansvar for oplysningerne på disse sider til forsæt, grov uagtsomhed og misligholdelse af væsentlige forpligtelser. De beskrevne anvendelser for produkterne kan ikke tage højde for de særlige forhold i hvert enkelt tilfælde. Kontroller derfor venligst de anvendte produkters duelighed til den faktiske anvendelse og tag under alle omstændigheder højde for brugsanvisningen og producentens oplysninger.

Billeddokumentation

© fotolia.com
© iStockPhoto.com

© Paul Maguire – Fotolia.com, © fischer-cg.de – Fotolia.com, © F.Schmidt – Fotolia.com, © zhu difeng – Fotolia.com, © hammett79 – Fotolia.com, © peshkova – Fotolia.com, © Stauke – Fotolia.com, © Smileus – Fotolia.com, © Romolo Tavani – Fotolia.com, © Halfpoint – Fotolia.com, © goodluz – Fotolia.com, © drubig-photo – Fotolia.com, © ehrenberg-bilder – Fotolia.com, © stokkete – Fotolia.com, © franckreporter – iStockPhoto.com, © skynesher – iStockPhoto.com, © LarisaBozhikova – iStockPhoto.com

Brugsinformation om Google Analytics

Denne webside bruger Google Analytics, en webanalyseservice fra Google Inc. (“Google”). Google Analytics bruger såkaldte “Cookies”, tekstfiler, der bliver gemt på din computer for at muliggøre en analyse af din brug af websiden. De oplysninger, skabt af den cookie vedrørende din brug af denne webside bliver overført til en af Googles servere i USA og gemt der. I tilfælde af aktivering af IP-anonymisering på denne webside vil din IP-adresse dog forinden blive forkortet af Google inden for medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller i andre stater, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres hele IP-adressen til en Google-server i USA og forkortes der. På foranledning af ejeren af denne webside vil Google på baggrund af disse oplysninger analysere din brug af websiden, udarbejde rapporter om websideaktiviteter for websidens ejer og yde yderligere service i forbindelse med brugen af websiden og internettet. Den IP-adresse, som Google Analytics overfører fra din browser, føres ikke sammen med andre data fra Google. Du kan forhindre lagring af cookies ved hjælp af en tilsvarende indstilling af din browser-software, dog gør vi opmærksom på, at du i så fald eventuelt ikke kan udnytte alle denne websides funktioner i fuldt omfang. Du kan desuden forhindre, at de af cookien oprettede data vedrørende din brug af websiden (inkl. din IP-adresse) overføres til og behandles af Google, ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt på følgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Nærmere oplysninger i den forbindelse finder du på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de eller på https://www.google.de/intl/de/policies/ (generelle oplysning om Google Analytics og databeskyttelse). Vi gør opmærksom på, at Google Analytics er blevet udvidet med koden “gat._anonymizeIp();” på denne webside for at sikre en anonymiseret registrering af IP-adresser (såkaldt IP-masking).