Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor åbner klik-noterne sig?

Klik-låsene åbner sig kun, når panelerne køler af! Dette kan skyldes følgende årsager:

 • Klik-samlingerne blev ikke lukket ordentligt - intet "klik"! (kun presset ind/var snavsede)
 • Klik-samlingerne blev beskadiget under samlingen (banket ind)!
 • Panelerne har varmet sig kraftigt op og har bøjet sig (f.eks. sollys!) – derigennem har klik-noten løsnet sig (evt. beskadiget) – ved afkøling åbner de sig!
 • Panelerne blev lagt i varm tilstand om sommeren – de køler sig af og er blokeret pga. tunge genstande, klæbende kitfuger, paneler i dørkarme m.m.!
 • Underlagsmåtten er for blød og for tyk! Panelerne presses ned, buer og løsner sig.

Gulvet buer eller bølger sig!

Gulvet bølger sig kun, når panelerne opvarmer sig og ikke kan falde på plads! Dette kan skyldes følgende årsager:

 • Panelerne blev lagt i kold tilstand!
 • Panelerne er udsat for direkte sollys og udvider sig!
 • Panelerne er udsatte for stærke projektører og opvarmes derigennem (f.eks. udstillingslokaler!).
 • I undergulvet er der svindfuger (f.eks. i cementgulve!), som er dækket til med paneler!

Klik-samlingerne buer sig! Dette kan skyldes følgende årsager:

 • Panelerne blev ikke sat omhyggeligt sammen, men banket ind!
 • Klik-noten var snavset under samlingen!
 • Panelerne har varmet sig kraftigt op og kan ikke falde på plads!
 • I undergulvet er der svindfuger (f.eks. i cementgulve!), som er dækket til med paneler!
 • Underlagsmåtten er for blød og for tyk! Panelerne presses ned, buer og løsner sig.

Gulvet lugter ubehageligt!

Desværre er det ikke muligt at fremstille vinyl fuldstændigt lugtfrit. Ifølge DIN EN 16000-direktiverne skal disse lugte forsvinde så meget efter 28 dage, at de ikke mere genererende.

Er lugtstofferne skadelige?

Nej! Ifølge TÜV-testrapporten iht. DIN EN 16000 i den franske VOC-forordning bekræftes det for vores paneler, at disse er godkendte til boligsektoren i den bedste klasse A+.

Hvilke indholdsstoffer indeholder panelerne?

Result [mg/m3] Class A+
Formaldehyde 5 A+ < 10
Acetaldehyde 10 A+ < 200
Toluene 16 A+ < 300
Tetrachloroethene n.d. A+ < 250
Xylene n.d. A+ < 200
1,2,4- Trimethylbenzene n.d. A+ < 1000
1,4- Dichlorbenzene n.d. A+ < 60
Ethylbenzene n.d. A+ < 750
2-Butoxyethanol n.d. A+ < 1000
Styrene n.d. A+ < 250
TVOC 37 A+ < 1000

Hvilken termisk modstand har vinylgulvet?

Den termiske modstand af vores vinylpaneler (5 mm) er iht. EN 12664/EN 12524 ved 0.067 m2•K/W

Definition af varmemodstand:
Rth = ∆T / Qv
∆T = temperaturforskel
Qv = varmestrøm
Definition af varmeledningsevne:
λ = l / (Rth • A)
Enheden for varmemodstanden er K/W (Kelvin / Watt)

Fordelsberegning med "termisk modstand":
Værdierne for de enkelte gulvlag kan tælles sammen!
Gulvvarmeanlæg: Summen af værdier for alle gulvbelægninger bør ikke overskride 0.15 m2•K/W

Sammenligninger: 25cm betondæklag Rth = 0.10 m²•K/W
7cm gulvunderlag i cement Rth = 0.05 m²•K/W
Underlagsmåtte dBCover 1510 Rth = 0.051 m²•K/W
25mm spånplade Rth = 0.171 m²•K/W
30mm massiv gran Rth = 0.231 m²•K/W
Keramikplader (fliser) Rth = 0.010 m²•K/W

Er gulvet antistatisk?

Ifølge testrapport er den maksimale personopladning for vores vinylpaneler på 1,84 kV! Iht. EN 1815 må den maksimale opladning ikke overskride 2 kV for at gulvet stadigvæk må betegnes som "antistatisk"! Dermed er gulvet antistatisk!

Bemærk: I særdeles følsomme omgivelser (operationsstuer, produktionslokaler til elektroniske komponenter osv.) kræves lavere værdier!

Panelerne har højdeforskydninger eller små spalter!

Iht. EN 649 og EN 651 ligger tolerancen for pvc-belægninger ved 0,2 mm (ca. 2 x kreditkorttykkelse), derfor kan kun højere højdeforskydninger eller bredere spalter reklameres.

Gulvet har fejl i mønsteret, buer sig osv.!

Iht. standarderne, som skal anvendes, skal fejlene være synlige fra ca. 1,80 m højde (øjenhøjde) med lodret lys ovenfra eller bagved på ca. 2,40 m foran skospidserne for at reklamationskrav kan gøres gældende. Mangler, som kun er synlige på knæ i modlys kan ikke reklameres!

Hvordan er panelerne klassificeret (EN 685)?

 • Paneler med 0,1 mm slidlag: Klasse 21
 • Paneler med 0,3 mm slidlag: Klasse 23/31
 • Paneler med 0,5 mm slidlag: Klasse 33/42

Bolig – områder, der er beregnet til privat brug
 • 21 moderat / lav: Områder med kortvarig eller lejlighedsvis trafik, f.eks. soveværelser
 • 22 normal / moderat: Områder med moderat trafik, f.eks. opholdsstuer, entréer
 • 23 høj: Områder med intensiv trafik, f.eks. opholdsstuer, entréer, spiseværelser og gangarealer

Erhverv – områder, der er beregnet til offentlig og erhvervsmæssig brug
 • 31 moderat: Områder med kortvarig eller lejlighedsvis trafik, f.eks. hoteller, soveværelser, mødelokaler, små kontorer
 • 32 normal: Områder med moderat trafik, f.eks. klasseværelser, små kontorer, hoteller, butikker
 • 33 høj: Områder med høj trafik, f.eks. gangarealer, stormagasiner, sale, skoler, kontorlandskaber
 • 34 meget høj: Områder med intensiv trafik, f.eks. multihaller, ekspeditionslokaler, stormagasiner

Industri – områder, der er beregnet til let industriel brug
 • 41 moderat: Områder, hvor arbejde hovedsageligt udføres i siddende stilling og hvor der af og til anvendes lette køretøjer. Lokaler til samling af elektronik, præcisionsarbejde
 • 42 normal: Områder, hvor arbejde hovedsageligt udføres i stående stilling og/eller med køretøjstrafik. Lagerrum, lokaler til samling af elektronik
 • 43 høj: Andre industrielle områder, f.eks. lagerrum, produktionshaller

Til hvilken slidgruppe hører vores vinylpaneler (EN 660-2)?

Vores vinylpaneler hører til gruppe T.

2.1 Klassifikation af elastiske gulvbelægninger

2.1.1 EN 649, klassifikation af homogene og heterogene pvc-gulvbelægninger

I det første trin konstateres det (tabel 1), hvilken slidgruppe gulvbelægningen skal tilordnes.

Tabel 1
Slidgruppe T P M F
Tykkelsestab mm EN 660-1 ≤ 0,08 ≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,60
Volumentab mm³ EN 660-1 ≤ 2,0 ≤ 4,0 ≤ 7,5 ≤ 15,0

Gulvbelægninger med gennemsigtigt slidlag hører automatisk - uden kontrol - til slidgruppe T!