Garanti

På kollektionerne b!design star, maxi, maxi+ og tile er der en 5 ÅRS FULDSTÆNDIG KOMMERCIEL GARANTI.
På kollektionen b!design clic er der en 10 ÅRS BEGRÆNSET KOMMERCIEL GARANTI.
På kollektionen b!design clic home er der en 5 ÅRS BEGRÆNSET KOMMERCIEL GARANTI.
TIL BRUG I PRIVATE BOLIGER GÆLDER PRODUCENTGARANTIEN I 25 ÅR.

1. Gyldighedsområde
Garantien gælder, forudsat at gulvet er blevet vedligeholdt iht. anvisningerne i brugerhåndbogen og anvendt inden for rammerne af den angivne brugsklasse og installeret i overensstemmelse med lægningsvejledningen, udelukkende for følgende områder:

  1. Produktionsfejl
  2. Delaminering
  3. Kraftige, usædvanlige farveafvigelser og afblegning, forudsat at panelerne ikke er blevet udsat for direkte sollys.

2. Garantien dækker ikke:

  1. Normal slitage, bevidst eller forsætligt forvoldte skader: skader pga. ukorrekt lægning eller vedligeholdelse, kemisk nedbrydning pga. uegnede rengøringsmidler, alkaliholdige undergulve eller skader pga. hydrostatisk tryk, forbrændinger, revner, buler, pletter eller tab af glans pga. af normal ældning eller ydre påvirkninger.
  2. Arbejde eller arbejdsomkostninger for fjernelsen af det beskadigede gulv og lægning af det nye gulv.
  3. Følgeskader

Brugsbegrænsninger, forsinket udlejningstidspunkt osv. i forbindelse med fjernelsen eller nylægningen af det pågældende materiale. Enhver form for yderligere skadeserstatning for indirekte skader eller følgeskader er udelukket.
Hvis følgeskader ikke kan udelukkes, kan de under punkt 2 anførte begrænsninger eventuelt kun anvendes delvist. Med denne garanti tildeles specielle rettigheder,
dog kan der deraf ikke udledes yderligere krav eller rettigheder. Disse garantikrav kan kun gøres gældende efter omgående meddelelse til salgspartneren/forhandleren. Meddelelsen skal ledsages af en kopi af den originale faktura og en fuldstændig reklamationsrapport med billeder; garantikrav kan kun autoriseres af salgspartneren/forhandleren.