Databeskyttelseserklæring

Din privatsfære er vigtig for os. Du skal føle dig sikker hos os. Derfor sørger vi og vores databeskyttelsesansvarlige for at overholde forskrifterne vedrørende databeskyttelse, i særdeleshed den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR) og forbundsrepublikkens databeskyttelseslov (BDSG). I det efterfølgende vil vi gerne informere dig om hvilke formål dine data behandles til og hvordan du kan opretholde dine rettigheder. Du kan til enhver tid hente databeskyttelseserklæringen via fanen „Databeskyttelse“ i bunden af hver side.

Navn og kontaktoplysninger på den ansvarlige

B! Design er et tilbud fra BAUHAUS. Kundeservice finder sted hos BAUHAUS-selskaberne (https://www.bauhaus.info/gesellschaften) på baggrund af en aftale om fælles ansvarlighed iht. Art. 26 Afsn. 1 S. 1 i GDPR. Det centrale kontaktsted for kundeforespørgsler vedrørende databeskyttelse hhv. registrerede personer er

BAUHAUS AG
Zweigniederlassung Mannheim
Gutenbergstraße 21

68167 Mannheim

Tyskland

Telefon: 0800 3905 000

E-Mail: datenschutz@bauhaus.info.

BAUHAUS AG overtager opfyldelsen af rettighederne for den registrerede person i henhold til GDPR (se Rettigheder for registrerede personer, nedenfor).
BAUHAUS-selskaberne videreleder samtlige forespørgsler fra kunder og tredjepart vedrørende databeskyttelse til BAUHAUS AG. Direkte forespørgsler til den ansvarlige for databeskyttelse forbliver uberørt heraf. Du finder hovedindholdet i aftalen om fælles ansvarlighed iht. Art. 26 Afsn. 1 S. 1 i GDPR på:www.bauhaus.info/gemeinsam_verantwortliche.

Kontaktoplysninger for den ansvarlige for databeskyttelse

Såfremt du som registreret person har spørgsmål til den databeskyttelsesretlige håndtering af dine data, findes der to måder, hvorpå du kan stille dine spørgsmål eller overbringe din sag:

  • Ved generelle spørgsmål om databeskyttelse og fremsættelse af rettigheder for registrerede, som f.eks. Anmodning om oplysninger, bedes du venligst henvende dig med en præcis angivelse af din sag og din kontaktadresse til BAUHAUS Databeskyttelse på: datenschutz@bauhaus.info; og
  • Ved særlige forespørgsler kan du desuden til enhver tid også gerne henvende dig til den ansvarlige for databeskyttelse på: datenschutzbeauftragter@bauhaus.info.

Formål med og retsgrundlag for databehandling

Server-logfiler

Ved besøget på siden www.bdesign-vinyl.de noterer webserveren automatisk dette i såkaldte server-logfiler. Disse data omfatter den anvendte browser, operativsystem og adgangstiden. Disse data anvendes kun til formål for en statistisk evaluering og af sikkerhedsmæssige årsager (f.eks. til opklaring af misbrug eller bedrageri) samt til drift af websitet. Retsgrundlaget for databehandlingen er Art. 6 Afsn. 1 S. 1 pkt. f) i GDPR. Vores berettigede interesse består i driften og præsentation samt forbedringen af stabiliteten og funktionaliteten af vores website.

Din tilvejebringelse af de førnævnte personfølsomme data foreskrives hverken retligt eller kontraktmæssigt. Uden en behandling af server-logfilerne kan tjenesten og funktionsdygtigheden på vores website dog ikke garanteres. Desuden vil enkelte tjenester og services muligvis ikke være tilgængelige eller være begrænsede.

Anvendelse af cookies

Ved brugen af vores website gemmes cookies på din computer. Ved cookies drejer det sig om små tekstfiler, der gemmes på din harddisk, der er tildelt den browser du anvender, og gennem hvilke der tilføres informationer til det sted, som denne cookie indstiller. Cookies kan ikke udføre programmer eller overføre vira til din computer. De bruges til generelt at gøre internettilbuddet mere brugervenligt og effektivt. Cookies indsættes eksempelvis på dette website, for at kunne evaluere de besøgendes adfærd på websitet. Du kan konfigurere dine browser-indstillinger efter dine ønsker og f.eks. afvise modtagelsen af tredjeparts-cookies eller alle cookies. Vi henviser til at så eventuelt ikke vil kunne benytte samtlige funktioner på dette website.

Google Analytics

Vi anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“). Google anvender cookies. Informationerne om brugerens anvendelse af online-tilbuddet, der genereres af en cookie, overføres som regel til en server hos Google i USA og gemmes der.

Google er certificeret under Privacy-Shield og leverer herigennem en garanti for at overholde den europæiske lovgivning om databeskyttelse (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google vil på vegne af os benytte disse informationer til at evaluere de besøgende brug af vores online-tilbud, for at udarbejde rapporter om aktiviteterne inden for dette online-tilbud og for at tilvejebringe yderligere tjenesteydelser til os, der er forbundet med brugen af dette online-tilbud samt brugen af internettet. Derved kan der ud fra de behandlede data oprettes pseudonyme brugsprofiler for brugeren. Databehandlingen finder sted på baggrund af dit samtykke ifølge Art. 6 Afsn. 1 S. 1 pkt. a) i GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til dette med fremtidig virkning. Efterfølgende beskrives det hvilke muligheder for fortrydelse du har til din rådighed.

Vi anvender kun Google Analytics med aktiveret IP-anonymisering. Det betyder at brugerens IP-adresse forkortes af Google inden for medlemslandene i Den Europæiske Union eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en server hos Google i USA og forkortes der.

IP-adressen, som formidles af brugerens browser, sammenføres ikke med andre data fra Google. Brugerne kan forhindre en lagring af cookies via en tilsvarende indstilling i deres browsersoftware; brugerne kan derudover forhindre registreringen af de data, der genereres af denne cookie og refererer til deres brug af online-tilbuddet til Google samt behandlingen af disse data via Google, ved at downloade og installere et browser-plugin på det følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Du finder yderligere informationer om Googles brug af data samt muligheder for indstillinger og fortrydelse i Googles databeskyttelseserklæring (https://policies.google.com/technologies/ads) samt i indstillingerne for visning af annoncering via Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Alternativt til en browser-Add-On eller i browsere på mobile enheder, bedes du venligst klikke på dette link, for at forhindre registreringen via Google Analytics på dette website i fremtiden:

Analytics-Opt-Out

Analytics-Opt-Out

Derved indsættes en Opt-Out-cookie på din enhed. Sletter du dine cookies, skal du klikke på dette link igen.
Tilvejebringelsen af de førnævnte personfølsomme data foreskrives hverken retligt eller kontraktmæssigt. Uden disse data er det dog ikke muligt at analysere, optimere og drive vores online-tilbud erhvervsmæssigt.

YouTube

Vores side anvender til integration af videoer udbyderen YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, som repræsenteres af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Normalt sendes din IP-adresse til YouTube allerede når du henter en side med indlejrede videoer, og der indsættes cookies på din computer.

Vi har dog integreret vores YouTube-videoer med den udvidede databeskyttelsestilstand (i dette tilfælde tager YouTube stadig væk kontakt til tjenesten Double Klick fra Google, så derved evalueres personfølsomme data ikke, ifølge Googles databeskyttelseserklæring). Derigennem gemmes der ikke længere informationer om de besøgende, medmindre de ser videoen. Når du klikker på videoen, fremsendes din IP-adresse til YouTube, og YouTube får information om at du har set videoen. Hvis du er logget ind på YouTube, tildeles denne information også til din brugerkonto (du kan forhindre dette ved at logge ud fra YouTube før du henter videoen).

Du finder yderligere informationer om formålet med og omfanget af indsamlingen af data og YouTubes behandling af disse i deres databeskyttelseserklæring. Der finder du også yderligere informationer om dine rettigheder og muligheder for indstillinger til beskyttelse af din privatsfære: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler også dine personfølsomme data i USA og er underlagt EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.“

Modtagere af de personfølsomme data

I forbindelse med de retlige beføjelser fremlægges dine personfølsomme data over for de følgende firmaer inden for EU:
Andre BAUHAUS-selskaber (https://www.bauhaus.info/gesellschaften) og deres ordrebehandlere, evt. for yderligere rådgivning, til indgåelse af ønskede aftaler eller til tilvejebringelse af en øvrig ydelse og Ordrebehandlere hos BAUHAUS AG for It-tjenesteydelser og til administration af websitets backend.

Varighed af datalagringen

Vi gemmer dine data så længe som de pågældende formål kræver det:

  • Server-logfiler: 30 dage
  • Google Analytics-cookie: 2 år

Rettigheder for registrerede personer

Din rettigheder som registreret person garanteres i udstrakt grad af BAUHAUS-selskaberne.

Fortrydelse af et samtykke

For så vidt du har afgivet et samtykke til behandlingen af personfølsomme data i forbindelse med brugen af dette website, kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage ifølge Art 7 Afsn. 3 i GDPR. Fortrydelsen kan rettes via e-mail til datenschutz@bauhaus.info eller skriftligt til den ovennævnte adresse. Virkningen af fortrydelsen begrænser sig til at de pågældende personfølsomme data ikke længere må behandles i fremtiden. En sådan fortrydelse påvirker altså lovligheden af behandlingen af dine personfølsomme data, efter at du har udtalt denne over for os. Bemærk venligst, at en behandling af de pågældende data i fremtiden eventuelt ikke længere vil være mulig.

Fortrydelsesret i forhold til behandling ifølge Art. 6 Afsn. 1 S. 1 pkt. f) i GDPR

Du har ifølge Art. 21 Afsn. 1 S. 1 i GDPR til enhver tid, og af årsager, der gives ud fra din særlige situation, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personfølsomme data på baggrund af Art. 6 Afsn. 1 S. 1 lit. f) i GDPR.

Gør du indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine personfølsomme data, medmindre vi kan påvise tvingende beskyttelsesværdige årsager til behandlingen, der vejere tungere end dine interesser, rettigheder og frihed, eller behandlingen bruges til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retslige krav.

Yderligere rettigheder

Følgende yderligere rettigheder tildeles dig hhv. dine behandlede personfølsomme data ved fremlæggelse af de pågældende, specifikke forudsætninger til den ansvarlige:

  • Den registrerede persons ret til oplysning, Art. 15 i GDPR;
  • Ret til berigtigelse, Art. 16 i GDPR;
  • Ret til sletning, Art. 17 i GDPR;
  • Ret til begrænsning af behandlingen, Art. 18 i GDPR og
  • Ret til dataportabilitet i henhold til Art. 20 i GDPR.
  • Du har desuden ret til at klage til en tilsynsmyndighed, hvis du mener at behandlingen af de personfølsomme data, der vedører dig, strider mod GDPR.
Opdatering og ændring

Databeskyttelseserklæringen skal fra tid til anden tilpasses til de faktiske forhold og retsstillingen. Kontrollér venligst til enhver tid databeskyttelseserklæringen, før du benytter vores tilbud, for at være helt opdateret på mulige ændringer eller opdateringer.

Status: 15.08.2019